EMU Men's Basketball at JMU on Nov. 6, 2018 (photo by Scott Eyre)